Skip to content

Strategic Marketing

Ons strategisch marketing advies komt in 2 smaken:

  1. structureel advies – met een kick-off meeting gevolgd door follow up meetings, per kwartaal, per maand of per week al naargelang uw behoefte & budget
  2. ad hoc advies – projecten op afroep op basis van een eenmalig vast afgesproken totaal bedrag.

Niet met vrijblijvende babbels, maar met gestructureerde uitdagende meetings die resulteren in wie doet wat wanneer.

Hoe dan ook proberen wij steeds uit te gaan van het bekende PDCA concept. PDCA staat voor Plan > Do > Check > Act! 

Meer weten? Communicatie begint met luisteren…

plan do check act